مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

کسب عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه توسط شرکت صنعت چوب شمال

در همایش روز ملی صنعت و معدن و مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان گلستان
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵
دریافت گواهی‌نامه انطباق معیار مصرف انرژی توسط شرکت صنعت چوب شمال
صدور گواهی‌نامه مذکور منوط به بازرسی از فرایند تولید شرکت توسط یک شرکت تایید صلاحیت شده بوده و نشان دهنده انطباق معیار مصرف انرژی فرایند تولید […]