شهریور ۸, ۱۳۹۶

برگزاری همایش فرهنگ، تلاش و اشتغال

برگزاری همایش فرهنگ، تلاش و اشتغال در شرکت صنعت چوب شمال
شهریور ۴, ۱۳۹۶

دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال ۹۵

انتخاب شرکت صنعت چوب شمال به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گلستان