دریافت اعتبارنامه و تندیس نخل زرین رهبران اقتصادی کشورهای اسلامی

دکتر مسلم فدایی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنعت چوب شمال مفتخر به دریافت اعتبارنامه و تندیس نخل زرین رهبران اقتصادی کشورهای اسلامی از سوی مجمع جهانی

 رهبران اقتصادی کشورهای اسلامی شد.
این مجمع به عنوان اولین مجمع جهانی رهبران اقتصادی در روز پنجشنبه مورخه ۱۴/۱۱/۹۵ طی مراسمی در سالن اجلاس کشورهای اسلامی، با رویکرد چابک‌سازی اقتصادی جهان اسلام و با حضور صاحبنظران و کارشناسان از کشورهای مختلف جهان اسلام و نیز منتخبانی از جهوری اسلامی ایران برگزار شد. یکی از اهداف این مجمع بین المللی، شناسایی و تقدیر از رهبران اقتصادی کشورهای اسلامی و دولتمردانی است که در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مؤثر بوده‌اند

تندیس نخل زرین رهبران اقتصادی

تندیس نخل زرین رهبران اقتصادی

تندیس نخل زرین رهبران اقتصادی