دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال ۹۵

انتخاب شرکت صنعت چوب شمال به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گلستان

شرکت صنعت چوب شمال با اتکاء به خداوند متعال و داشتن تخصص و تعهد همکاران مجرب و حمایت سهامداران محترم بعنوان «واحد نمونه صنعتی سال ۹۵» در سطح استان گلستان انتخاب گردید و به همین مناسبت لوح تقدیری را از سوی استانداری محترم استان گلستان دریافت نمود. ضمن تبریک به مدیرعامل، کارکنان و سهامداران محترم شرکت، موفقیت بیش از پیش شرکت صنعت چوب شمال را از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.

واحد نمونه صنعتی استان گلستان