اهدای خون توسط کارکنان شرکت صنعت چوب شمال

اهدای خون به مقدار ۱۵َ۰۰۰ میلی‌لیتر توسط کارکنان شرکت صنعت چوب شمال در مورخه ۹۵/۰۳/۱۲ با همکاری و هماهنگی تیم سیّار انتقال خون شهرستان گنبد کاووس