کسب عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه توسط شرکت صنعت چوب شمال

در همایش روز ملی صنعت و معدن و مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان گلستان

که در روز یکشنبه مورخه ۲۴/۰۵/۹۵ توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان در گرگان برگزار گردید، شرکت صنعت چوب شمال برای دومین سال پیاپی به عنوان تنها شرکت برتر در حوزه تحقیق و توسعه در استان گلستان، انتخاب گردیده و موفق به دریافت تندیس و لوح گردید.