بازدید از موزه فرش گنبد در روز جهانی جهانگردی وگردشگری

دبیر و اعضای کمیته فرهنگی ورزشی شرکت صنعت چوب شمال در روز سه شنبه ششم مهرماه سال جاری که مصادف با روز جهانی جهانگردی وگردشگری بود

از موزه فرش گنبد بازدید به عمل آوردند. این موزه نخستین موزه فرش ترکمن و نخستین موزه تخصصی ایران است که شاخص‌ترین طرح‌ها و نقوش فرش ترکمن را به نمایش گذاشته است و در حقیقت ویترینی از فرش ترکمن است.

در طی این بازدید، انواع نقوش اصلی فرش ترکمن، تکنیک‌های بافت، مواد اولیه و ابزار بافندگی فرش، و نقشه‌های پراکندگی فرش ترکمن در گستره جهانی به بازدیدکنندگان معرفی شد.

گفتنی است نخستین موزه ملی فرش کشور شامل فرش‌های مناطق مختلف کشور در سال ۱۳۵۶ در تهران، دومین موزه فرش شامل فرش‌های اهدایی در آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۱ و موزه فرش تخصصی ترکمن که بعنوان سومین موزه فرش کشور بحساب می‌آید در سال ۱۳۹۳ در گنبدکاووس راه‌اندازی شده است.