مناقصه و مزایده

مناقصه تامین غذای کارکنان

مناقصه تامین غذای کارکنان

مناقصه تامین غذای کارکنان کارخانه نئوپان گنبد
جهت مطالعه شرایط شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر فایل های ضمیمه را دانلود کنید.
فایل ضمیمه شامل متن مناقصه می باشد.
دریافت فایل به همراه ضمائم

1396/06/28

مهلت ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

مزایده خرید برنج

مزایده خرید برنج

مزایده برنج جهت تامین برنج کارکنان کارخانه نئوپان گنبد
جهت مطالعه شرایط شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر فایل های ضمیمه را دانلود کنید.
فایل ضمیمه شامل متن مناقصه می باشد.
دریافت فایل به همراه ضمائم

1396/06/28

مهلت ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

مناقصه تامین نیرو

مناقصه تامین نیرو

مناقصه تامین نیرو جهت کار در کارخانه نئوپان گنبد
جهت مطالعه شرایط شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر فایل های ضمیمه را دانلود کنید.
فایل ضمیمه شامل متن مناقصه می باشد.
دریافت فایل به همراه ضمائم

1396/06/28

مهلت ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲