www.ChoubShomal.com

Tel:+98 17 91011815 /+98 21 88301815

بازدید ریاست محترم بنیاد از شرکت

رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس فتاح در روز چهارشنبه مورخه 02/04/1400 و در دومین روز سفر خود به استان گلستان ....

رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس فتاح در روز چهارشنبه مورخه 02/04/1400 و در دومین روز سفر خود به استان گلستان به همراه استاندار محترم استان گلستان، فرماندار ویژه شهرستان گنبد کاووس و جمعی از هیئت همراه از شرکت صنعت چوب شمال بازدید به عمل آوردند. ایشان در این بازدید از خطوط تولید شرکت از نزدیک دیدن نموده و با کارکنان شرکت دیداری بسیار صمیمانه و نزدیک داشتند. در پایان این دیدار نیز در نشستی که در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید ابتدا مدیرعامل محترم شرکت آقای دکتر صمدی گزارشی را درخصوص وضعیت شرکت، برنامه ها، موفقیت‌ها و مشکلات پیش رو به سمع و نظر حاضرین رساندند و سپس رئیس محترم بنیاد مستضعفان در تشریح جزئیاتی از اقدامات محرومیت زدایی بنیاد در منطقه محروم و مرزی مراوه تپه اشاره‌ای به حضور چشمگیر مردم منطقه در انتخابات ریاست جمهوری داشتند و بیان داشتند که مشارکت گسترده مردم منطقه در انتخابات نشان دهنده این است که این مردم، وفادار به نظام و رهبری هستند و وظیفه مسئولین خدمت رسانی هرچه بیشتر به این مردم بزرگوار است. ایشان در ادامه سخنان خود هدف اصلی از حضور بنیاد در مناطق محروم را طرح آبادانی و پیشرفت، اصلاح چهره این مناطق و توانمندسازی ساکنان آن و اشتغالزایی برای آن ها به منظور کاستن از میزان محرومیت این مناطق عنوان نمودند. سپس ایشان به بررسی وضعیت شرکت پرداختند و ضمن تشکر از مدیریت شرکت و هلدینگ در کسب موفقیتهای چشمگیر در ماههای اخیر، مطالبی را درخصوص لزوم رسیدگی هرچه بیشتر به نیروی انسانی، بهبود مستمر در ایفای تعهدات مربوط به رسالت اجتماعی، توسعه فیزیکی و ارتقاء روند رو به رشد شرکت در آینده بیان نمودند. امیدواریم که حضور ریاست محترم بنیاد در شرکت صنعت چوب شمال موجب خیر، برکت و فراوانی برای شرکت و منطقه گردیده و شاهد رشد و شکوفایی شرکت و توسعه روزافزون آن در کلیه عرصه ها باشیم.