شرایط شرکت در مناقصه قطع چوب

 جهت اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه فایل زیر را دانلود بفرمائید.